News & Events

โรงแรมแคนทารี โคราช ร่วมส่งมอบพิซซ่า เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของทีมบุคลากรทางการแพทย์ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชน