สมัครงาน
พนักงานต้อนรับ (ประจำสาขากรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • PR Exeutive (ประจำสำนักงานใหญ่เพลินจิต)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถเขียนบทความ รู้จักแหล่งข่าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ ส่วนวันเสาร์ทำครึ่งวัน
 • หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา)
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Supervisor อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการ และระบบงานต่างๆในอาคารสูง
 • ซุปเปอร์ไวเซอร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี