สมัครงาน
IT Support (ประจำโครงการ 304 จังหวัด ปราจีนบุรี)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • Front Office Manager (ประจำสาขาภูเก็ต)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ สามารถดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานได้ดี และมีประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า
 • ผู้จัดการสปา (ประจำโรงแรม เคปพันวา ภูเก็ต)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานสปาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • พนักงานนวด Therapist (ประจำโรงแรม เคปพันวา ภูเก็ต)
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์การนวดไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • พนักงานเสริฟ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • สามารถประจำสาขากรุงเทพ และต่างจังหวัดได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้