Careers

กุ๊กญี่ปุ่น (ประจำต่างจังหวัด)

• เพศชาย / หญิง
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• สามารถเข้างานเป็นกะได้
• มีประสบการณ์ในการทำอาหารญี่ปุ่นของโรงแรมอย่างน้อย 1 ปี

How to apply/สมัครงาน

กุ๊กจีน / ติ่มซำ (ประจำต่างจังหวัด)

• เพศชาย / หญิง
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• สามารถเข้างานเป็นกะได้
• มีประสบการณ์ในการทำอาหารจีน, ติ่มซำ อย่างน้อย 1 ปี

How to apply/สมัครงาน